หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก เจ้าอาวาส
 

กิจวัตรหลวงพ่อ
 

กิจกรรมวัดป่านาคำน้อย
 
เสียงธรรมบรรยาย: * ล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์จากทางวัด
more...
(แผ่นที่ 63) คนมีสติ เหมือนมีสิ่งนำโชคตลอดเวลา
(แผ่นที่ 64) โกรธครอบงำ จะมองธรรมไม่เห็น
(แผ่นที่ 65) ทุกชีวิตในโลกนี้ มีความตายเป็นที่สิ้นสุด
(แผ่นที่ 66) ทุกชีวิตก็เหมือนผลไม้สุก รอวันที่จะร่วงลงสู่ดิน
(แผ่นที่ 69) คนทำชั่ว ย่อมไม่มีความสุข
(แผ่นที่ 70) กรรมชั่ว ย่อมตามเผาผลาญในภายหลัง
more...
วัดป่านาคำน้อย เดิมชื่อ วัดอุดมมงคลวนาราม เป็นนามที่ได้รับเมตตาประทานจากหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน แต่ต่อมาทางราชการมีแนวคิด เกี่ยวกับการตั้งชื่อวัดให้สอดคล้องกับชื่อหมู่บ้านที่ตั้งของวัด จึงได้ใช้นามว่า “วัดป่านาคำน้อย” ในปัจจุบัน

สถานที่ตั้งวัด อยู่ที่หมู่ 7 บ้านนาคำน้อย ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41380 มีพื้นที่ในปัจจุบัน 1,350 ไร่ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2523

ประวัติการก่อตั้งวัด วัดป่านาคำน้อย ได้รับการตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2529 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2531 ตามบัญชีรายชื่อวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา งวดที่ 6 ประจำปี 2530 ลำดับที่ 36 วัดนาคำน้อย ตำบลบ้านก้อง อำเภอน้ำโสม (ในขณะนั้น) จังหวัดอุดรธานี ขนาดวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ดังประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 105 ตอนที่ 14 วันที่ 22 มกราคม 2531 กองพุทธสถานกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 เพื่อดำเนินตามแนวทางที่องค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ได้เมตตาชี้แนะไว้ว่า “สถานที่นี้เหมาะสำหรับผู้สนใจภาวนาเพราะเป็นป่า เป็นเขาสงบสงัด” ...

แฟ้มภาพ:
Javascript DHTML Image Web Scroller Powered by dhtml-menu-builder.com